Kino Xidməti idarəsi. kino.org.az saytının təqdimatı (27.03.2014)