Bakı Şəhər Kino Xidməti İdarəsi

Bakı şəhər Kino Xidməti idarəsi dövlətin kino sahəsindəki siyasətini həyata keçirən, öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının Qanunlarını, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərman və Sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, Bakı şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının Sərəncamlarını yerinə yetirən büdcə hesabına maliyyələşən dövlət idarəsidir.

TƏDBİRLƏR